Úprava trasy vo Vyšnom Kubíne

Aktualizovaný popis trasy s interaktívnou mapkou a rovnako aj GPS súbory sú k dispozícii, po krátkej úvahe sme sa rozhodli pre variantu cez sedlo pri Cyrilometodskom kríži s odbočením a malým okruhom cez vrchol Tupej skaly. Keďže pôvodná cestička zanikla, hľadali sme vhodné a schodné alternatívy, a zvolená trasa sa zdá byť najschodnejšia (cez lúky vedie pomerne zreteľná poľná cesta) a tiež najjednoduchšia pre navigáciu (nižšie riziko zablúdenia). Zároveň pri tomto trasovaní zostala zachovaná aj celková dĺžka Koruny Oravy (rozdiel je rádovo v desiatkach metrov) aj prevýšenie.

Ak by vás predsa len lákala pôvodná trasa cez sedlo medzi Ostrou a Tupou skalou, alebo by ste pred záverom trasy prekypovali nadbytkom energie 🙂 je možné ju absolvovať mierne širším oblúkom než pôvodne, obchádzkou popod vedenie vysokého napätia. Táto varianta je dlhšia približne o 300 metrov s rovnakým prevýšením, a poskytuje výhľad na masív Ostrej skaly, no zároveň vedie cez lúky, kde v lete nemusí byť zreteľný chodníček. Táto varianta sa nachádza ako samostatný GPX segment v súboroch na stiahnutie, spolu s hlavnou trasou.

Na záver upozornenie: na Tupej skale vedú trasy po okraji skalného útesu, a kvôli nepresnostiam GPS vás navigácia môže viesť do nebezpečného terénu. Dávajte si pozor najmä ak tento úsek absolvujete v noci po tme, a tieto miesta nepoznáte. Bezpečným orientačným bodom by v takom prípade pre vás mali byť veže vysielačov na vrchole Tupej skaly.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *