Trasa prechodu

Trasa začína aj končí v Dolnom Kubíne na námestí P.O.Hviezdoslava, a tvorí tak uzavretý okruh. Väčšinu času vedie po turistických značených trasách (TZT).

Dolný Kubín – Minčol – Zázrivá

Z Námestia P.O.Hviezdoslava trasa vedie po Radlinského ulici až na cestný most cez rieku Orava, kde sa pripojí na zelenú TZT (5562) a pokračuje cez Trniny až po chatu Koliesko na Kubínskej holi. Odtiaľ pokračuje kolmo nahor po zjazdovke (mimo TZT) až po Minčol, kde sa pripojí ku červenej TZT (0802b – E3) po ktorej vedie až do Zázrivej.

Zázrivá – Veľký Rozsutec – Stoh – Kraľovany

Zo Zázrivej trasa pokračuje po červenej TZT (0802a – E3) cez masív Malého Rozsutca (vrchol Malého Rozsutca sa obchádza, nakoľko ho z Dolného Kubína nevidno a predstavuje odbočku z logickej trasy) a cez sedlo Medzirozsutce až na vrchol Veľkého Rozsutca. Odtiaľ cez sedlo Medziholie stále po červenej až na Stoh, kde sa odpája a pokračuje po zelenej TZT (5561) a cez Žobrák zostupuje do Kraľovian.

Kraľovany – Šíp – Žaškov

Z Kraľovian trasa po prekonaní rieky Oravy pokračuje po neznačenej skratke – starom chodníku na Podšíp (tento chodník je značený žltými smajlíkmi resp. bielymi srdiečkami, neskôr sa pripája na značenú cyklotrasu zo Stankovian) a z Podšípa ďalej po žltej TZT (8609b) cez obidva vrcholy Šípu až do Žaškovského sedla, odkiaľ zostupuje do Žaškova po novovyznačenej zelenej značke.

Žaškov – Valaská Dubová

Zo Žaškova trasa pokračuje neznačenými lesnými cestami cez vŕšky Lopata a Hrádok (hranica chotárov) až do sedla Brestová, odkiaľ klesá starou cestou do centra obce Valaská Dubová.

Valaská Dubová – Choč – Dolný Kubín

Z Valaskej Dubovej nasleduje výstup na Veľký Choč najskôr po modrej TZT (2700) a následne od Strednej poľany po zelenej TZT (5560); návrat z Choča vedie po červenej TZT (0852b) až po Drapáč, a ďalej po zelenej TZT (5560) až do Vyšného Kubína. Z Vyšného Kubína by sa v ideálnom rozpoložení malo pokračovať cez obec až do sedla pri Cyrilometodskom kríži s odbočením na vrchol Tupej skaly, a následne naspäť do Dolného Kubína cez sídlisko Banisko a odtiaľ do východzieho bodu – na Námestie P.O.Hviezdoslava.